За нашата инициатива „Училище с Фантастик“: През 2022 г. започнахме да посещаваме учебни заведения, за да предадем нашите знания и добри практики, свързани с устойчивия начин на живот. Срещнахме се с повече от 200 студенти и около 100 преподаватели, провеждайки лекции и дискусии. Част от темите бяха философията за нулев отпадък, рециклирането, компостирането и отговорността,…

За Карин Дом: Карин дом е организация с нестопанска цел, основана през 1996 г. от дипломатът и филантроп Иван Станчов. Карин дом е модерен функционален център за предоставяне на социални, здравни и образователни услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Карин дом подпомага над 300 деца и семейства годишно и обучава над 1200…